Тарэл Канеба : Чен-А

15:11  16-05-2022
Я аполитичен, как мертвый баран.
Я не безразличен Маме и мусорам.
Я обезличен и отправлен на парад.
Самопознания систем маленький аппарат.

Я безграничен в запасах мяса для рваных ран.
Туго завинчена моя шея для топора.
Ещё не безразличен я слепням и коморам.
Но враги по киче не пройдут! No posaran!