Важное
Разделы
Поиск в креативах
Прочее

ПШО себе:Контакты:Каменты к креосам


Тексты
19:37  08-02-2008
: [16] [Гавно и хуета што пездец]
А если бы во так саны 3128 миң адам (1999 ж). Көпчүлүгү Кыргызстанда, чакан топтору Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Кытайда, Афганистанда, Түркияда жашайт. Түрк тилдеринин кыргыз-кыпчак тобуна кирген кыргыз тилинде сүйлөшөт. Антропологиялык жактан монгол расасынан Түштүк Сибирь бөлүгүнө кирет. Борбор Азиянын байыркы элдеринин бири....


страницы: [1]